Verkoopprijs € 27,50

DE PUBERPARADOX:

'blijf een beetje dichter uit mijn buurt'

Haptonomische begeleiding voor jongeren

Auteurs: Tonny van Banning, Gerrit Hammink en Maaike van Leur

Deze auteurs hebben een uniek boek geschreven. Zij hebben geschreven vanuit hun haptonomische professionaliteit in het omgaan met jongeren.?In een wereld die voor jongeren alles mogelijk maakt, krijgen jongeren veel toegereikt. Keuzes moeten worden gemaakt. Ook voor jongeren wordt de wereld steeds ingewikkelder, er wordt van hen veel verwacht.?

De visie van de auteurs kan helpen een eigen gevoelsidentiteit te ontwikkelen of uit te bouwen. Jongeren kunnen leren aandacht te geven aan alles wat voelbaar is in het eigen lichaam en hoe het is om ‘lekker in je vel te zitten. Aandacht en de juiste steun is het devies van de auteurs. ?

Dit boek geeft ook speciale aandacht aan het verschil in gevoelsontwikkeling bij jongens en bij meisjes, omdat zij ieder op hun eigen wijze met gevoelens omgaan. ?Het werkelijke contact in verbale en non-verbale communicatie  komt uitgebreid aan de orde. Er staan vele voorbeelden in dit boek beschreven.?Iedere menselijke ontmoeting is doortrokken van meevoelende en invoelende kracht, die laat zien wie de ander is en wie je zelf bent.

??Voor wie is het boek bestemd:?
Dit boek is een ‘must’ voor ouders, opvoeders, leraren en docenten, werkenden in de jeugdzorg, justitie, jeugdrechters, doktoren en therapeuten. Kortom voor een ieder die begaan is met het wel en wee van onze jeugd en hun toekomst en dat van de samenleving.Dit boek geeft de volwassenen handvatten de wezenlijke ontmoeting met jongeren aan te gaan.

Hoofdstuktitels:
• Adolescentie: hormonen en hersenen
• Begeleiding vanuit Haptonomisch perspectief
• Faalangst en zelfvertrouwen
• Even wat ruimte voor jongens
• Meidengevoel
• Intimiteit en seksualiteit
• Rouw en verlies
• Blijf een beetje dichter uit mijn buurt

Uitvoering: genaaide reuzenpaperback – gedrukt op chloorvrij papier
Omvang: 148 pagina’s met illustraties
ISBN: 978-90-79166-05-3

VANAF 1 JANUARI 2020 KUNNEN DE HAPTONOMISCHE BOEKEN ALLEEN BESTELD WORDEN VIA HET EMAILADRES VAN DE UITGEVERIJ VAN DER VEER MEDIA :

VANDERVEER.MEDIA@HETNET.NL

Verkoopprijs € 29,50

GEVOEL VOOR LEVEN (tweede druk)

Haptotherapeuten over hun werk

Onder redactie van Els Plooij

Acht haptotherapeuten schrijven over hun werk, ieder vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid. Hun werk met baby’s, kinderen, verstandelijk gehandicapten en pubers. Hun ervaringen met volwassenen die vroeger verwaarloosd zijn, die trauma’s moeten verwerken, die problemen ervaren met seksualiteit, die chronische pijn hebben of die aan kanker en de medische behandeling daarvan lijden. Ieder hoofdstuk heeft een thema en is afzonderlijk te lezen. De praktijk van de haptotherapie is steeds verbonden met theorie rondom het thema.

De uitgebreide voorbeelden in dit boek maken duidelijk hoe haptotherapie een belangrijke aanvulling biedt op de bestaande gezondheidszorg. Het is de persoonlijke en gevoelde aandacht – vaak in een aanraking – die helend is en de menselijkheid in stand houdt, ook in moeilijke omstandigheden. De haptotherapeut werkt met zijn/haar cliënt aan het bevorderen van een authentiek zelf-zijn door contact met het eigen lichaam, de eigen gevoelens en vooral ook met de ander en met het leven als zodanig. De gerichtheid is op een leven in verbondenheid, met zichzelf en de ander, met lief en leed. Daarbij wordt de cliënt gestimuleerd zijn mogelijkheden optimaal te benutten en zijn grenzen met acceptatie tegemoet te treden.

Hoofdstuktitels en auteurs:
• Voel jij wie ik ben? Hechting en de bijzondere rijkdom van de tast –
  Helen Westhof-Valstar
• Wat fijn dat je er weer bent! Haptotherapie bij mensen met
  een verstandelijke handicap – John Korsman
• Lekker in je vel! Haptotherapie voor jongeren – Tonny van Banning
• Volwassen zijn . . . en als kind affectief verwaarloosd – Marli Lindeboom
• Haptotherapie en trauma – Barbara van Ruitenbeek
• Geen zin. Verminderde seksuele lust bij vrouwen – Afke Geerlings
• Op verhaal komen. Chronische pijn vanuit haptotherapeutisch
  perspectief – Erni Bodegraven
• Helpende handen bij kanker. Haptotherapie, complementaire zorg als
  ondersteuning bij de behandeling en verwerking van kanker – Tonny van Banning
• Mag ik verder? Haptotherapie, een mogelijkheid voor kinderen met kanker –
  Guusje van Raay
• Een leven vol zin – Els Plooij (naschrift)

Uitvoering: genaaide reuzenpaperback – gedrukt op chloorvrij papier
Omvang: 159 pagina’s
ISBN: 978-90-79166-01-5

VANAF 1 JANUARI 2020 KUNNEN DE HAPTONOMISCHE BOEKEN ALLEEN BESTELD WORDEN VIA HET EMAILADRES VAN DE UITGEVERIJ VAN DER VEER MEDIA :

VANDERVEER.MEDIA@HETNET.NL

Verkoopprijs € 29,50

BEVESTIGEND AANRAKEN

Een filosofische benadering van de Haptonomie

Auteur: Mia van Luttervelt
Redactie: dr. Pieter Verduin en drs. Bob Boot

Mia van Luttervelt (†) was haptotherapeute en filosofe. Dit boek is een bewerkte heruitgave van haar doctoraalscriptie waarmee ze 15 jaar geleden haar studie wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit afsloot. Het is een onderzoek naar de grondslagen van de haptonomie. Kern van de haptonomische benadering formuleert Mia als: de ontwikkeling, de ondersteuning en/of herstel van het menselijk bestaan in affectieve lichamelijkheid. Het boek leest als een ‘theorie en praktijk van de bevestigende aanraking en ontmoeting’.

De aanleiding voor dit onderzoek was het ervaringsgegeven dat haptonomie ‘werkt’, zonder dat duidelijk is hoe dit op rationeel gefundeerde wijze onderbouwd kan worden.

Zij deed een systematisch onderzoek naar de basisbegrippen die nodig zijn voor een rationele onderbouwing van de haptotherapeutische praktijk. Een rationele fundering maakt het mogelijk om de successen van de Haptotherapie te claimen en mogelijke kritiek te formuleren.
Het doel van de auteur was haar zienswijzen onder de aandacht te brengen van haptotherapeuten, fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en overheid. Door ernstige ziekte was Mia niet in staat om zelf het boek te verzorgen. De uitgever heeft dr. Pieter Verduin en drs. Bob Boot bereid gevonden de redactie van haar over te nemen.

In de uitgebreide epiloog geven Pieter Verduin en Bob Boot, in gesprek met het werk van Mia van Luttervelt, hun visie op een rationele fundering van de haptonomie, met voorbeelden uit de therapeutische praktijk en een uitwerking naar Evidence Based Practice.

Hoofdstuktitels:
• Inleiding
• Aanraking in het dagelijks leven
• Haptonomie – Tasten naar zinvol contact
• Vakfilosofie van de haptonomie
• Kennis & wetenschap: het haptonomisch model
• Van effectiviteit naar affectiviteit: het Haptonomisch mensbeeld
• Haptonomie en ethiek
• Conclusies en aanbevelingen
• Samenvatting/Summary
   - Epiloog – verantwoording en nabeschouwing door de redacteuren
• Inleiding
• Ontologie
• Antropologie
• Evidence Based Practice
• Begrippenlijst
• Literatuurlijst
• Over de auteur

Uitvoering: genaaide reuzenpaperback – gedrukt op chloorvrij papier
Omvang: 239 pagina’s
ISBN: 978-90-79166-00-8

VANAF 1 JANUARI 2020 KUNNEN DE HAPTONOMISCHE BOEKEN ALLEEN BESTELD WORDEN VIA HET EMAILADRES VAN DE UITGEVERIJ VAN DER VEER MEDIA :

VANDERVEER.MEDIA@HETNET.NL

Verkoopprijs € 29,50

HART & HAPTONOMIE (tweede druk) UITVERKOCHT!

UITVERKOCHT!

Bewegen en bewogen worden door menselijk contact en liefde


Auteur: Hermien de Ridder

‘Hart & Haptonomie’ leid je naar een leven vol liefde met een hoge hartcoherentie. Een hoge hartcoherentie wijst – kort gezegd – op een goede samenwerking tussen je hart en je hersenen, tussenje gevoel en verstand. Met een hoge hartcoherentie kun je bijvoorbeeld met liefde naar pijn kijken en makkelijker oplossingen vinden in lastige situaties.

‘Hart & Haptonomie’ gaat verder ondermeer over ‘voelend’ leven, over vergeven en het beter leren waarderen van jezelf. Sterker nog: met dit boek in de hand (en mooier nog: in je hart!) is het mogelijk om je zelf op al deze gebieden te trainen.
Je leven wordt gezonder, je laat je angst vaker varen en leert sterker leven vanuit liefde. Je hart en je hersenen komen in een prachtig ritme. Via de gelijknamige training kun je die vaardigheden verder verdiepen.

‘Hart & Haptonomie’ is een creatief, interactief en informatief boek voor iedereen met een hart, vol belangwekkende achtergrondverhalen en boeiende praktijkopdrachten. Lees het om het te beleven. Leer de stem van je hart beter verstaan en misschien zelfs beter spreken.

Hoofdstuktitels:
• Niet geloven, maar luisteren
• Wie zijn wij / Wie ben je
• Haptonomie
• Hart, het orgaan als pomp
• Hart als symbool
• Symbolisch bewustzijn
• Geheugen van het hart
• Samenwerking tussen hart en brein
• Hartcoherentie
• Slachtoofferschap, schuldvraag en schuldgevoel
• Loslaten van negatieve gedachten en emoties
• Stilte
• Je eigen tien geboden of regels
• Weerstand en verzet
• Gedachtenboek
• Wat wil je graag
• Waardering
• De waarde van pijn in ons leven

Uitvoering: reuzen-paperback, gedrukt op chloorvrij papier
Omvang: 182 pagina’s met illustraties
ISBN: 978-90-79166-03-9

VANAF 1 JANUARI 2020 KUNNEN DE HAPTONOMISCHE BOEKEN ALLEEN BESTELD WORDEN VIA HET EMAILADRES VAN DE UITGEVERIJ VAN DER VEER MEDIA :

VANDERVEER.MEDIA@HETNET.NL

Verkoopprijs € 59,50

LEVENSLUST EN LEVENSKUNST

Zin, inhoud en betekenisverlening aan het persoonlijk leven binnen de menselijke samenleving

Auteur: Frans Veldman

Frans Veldman (†), was onderzoeker in levenswetenschappen, grondlegger van de Haptonomie – de wetenschap van de Affectiviteit – biedt in deze aangepaste aangevulde en uitgebreide Nederlandse vertaling van zijn Franstalige Opus Princeps, de vruchten van zijn omvangrijke klinische en ontologische ervaringen.

Hij onthult op een expressieve wijze het wezen van de wetenschap, die hij ontwikkelde en die, als zodanig, een alleszins belangrijke bijdrage levert an de wetenschappen, met de nadruk op het menselijke gevoelsleven: de affectiviteit.
Dit boek richt zich in het bijzonder op de professionals binnen de gezondheidszorg, alsmede een ieder die, al of niet beroepsmatig, specifiek geïnteresseerd is in de ontplooiing en bevordering van het menselijk levensgeluk.

Binnen die context, zijn het bij uitstek de ethiek, de deontologie en het ethisch normbesef, welke een determinerende plaats innemen en dus van belang zijn voor een ieder die zich zorgen maakt omtrent de menselijke toekomst binnen een egocentrische leefwereld waarin de effectiviteit de boventoon voert en de affectiviteit dreigt te verkommeren, dan wel riskeert te verdwijnen.

Hoofdstuktitels:
• De evolutie van het gevoel en het gevoelsleven
• Thymesthesie en tymosophie
• Mens worden
• De mens in zijn sociale en affectieve leefwereld
• De representerende lichamelijkheid
• Libido vitalis
• De ‘vitale intentionaliteit’
• Vitale verlangens en psychisch welzijn
• Natuurlijke groei en rijping van een vitaal verlangen
• Frustratie van de vitaal-libidinale
• Groeien en rijpen
• Innerlijke vrijheid
• Bestaan of zijn
• De haptonomische vermogens
• Nabijheid, intimiteit en vertrouwelijkheid
• Adem en emotie
• Het haptonomische ‘still-point’
• De haptonomische representatietonus
• Kinesionomie
• Het thymo-neurale centrum (T.N.C.) en de levensadem
• De haptonomische ethiek en deontologie


Uitvoering: reuzen-paperback
Omvang: 495 pagina’s - veel illustries in full-color
ISBN: 978-90-79166-02-2

VANAF 1 JANUARI 2020 KUNNEN DE HAPTONOMISCHE BOEKEN ALLEEN BESTELD WORDEN VIA HET EMAILADRES VAN DE UITGEVERIJ VAN DER VEER MEDIA :

VANDERVEER.MEDIA@HETNET.NL

Verkoopprijs € 29,50

NIEUW LEVEN! UITVERKOCHT!

UITVERKOCHT!

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding in breder perspectief


Onder redactie van Roos Ferdinandus en Els Plooij

In ‘Nieuw Leven’ beschrijven acht auteurs hoe ouders begeleid worden naar sensitief ouderschap. Zo leren ze al vroeg in de zwangerschap contact te maken met hun kind en een voelbare band met hun kind aan te gaan. Dat geeft het kind een goede start in het leven en het doet de ouders ook goed. Tegelijkertijd is de begeleiding erop gericht dat beide ouders gaan aanvoelen wat de moeder helpt verzachten om tijdens de geboorte de pijn van de weeën op te vangen en de weg voor hun kind vrij te maken.

Hoe werkt deze bijzondere vorm van begeleiding in de praktijk? Hierop geeft dit boek uitgebreid antwoord. Het is bedoeld voor aanstaande ouders, maar ‘Nieuw Leven’ is ook informatief voor professionals rondom nieuw leven: verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgers en andere begeleiders en voor wie werkt of studeert in de haptonomische zwangerschapsbegeleiding.

Hoofdstuktitels en auteurs:
Inleiding - Monica Pollmann en Els Plooij
• Samen naar haptonomische zwangerschapsbegeleiding - Roos Ferdinandus
• Vaderschap, een relatie van drie - Silvia van Kammen en Wim Laumans
• Voorbereiden op de geboorte - Sisca Booijink
• En haptonomisch begeleide geboorte - Monique Duran
• Als het anders gaat - Roos Ferdinandus
• Omgaan met het kind na de geboorte - Monique Duran
• Postnatale ouder - kindbegeleiding in water - Truus Scharstuhl
• Als baby’s veel huilen - Saskia Taat-Piena

Uitvoering: genaaide reuzenpaperback – gedrukt op chloorvrij papier
Omvang: 217 pagina’s met foto’s
ISBN: 978-90-79166-04-8

VANAF 1 JANUARI 2020 KUNNEN DE HAPTONOMISCHE BOEKEN ALLEEN BESTELD WORDEN VIA HET EMAILADRES VAN DE UITGEVERIJ VAN DER VEER MEDIA :

VANDERVEER.MEDIA@HETNET.NL

Verkoopprijs € 0,00